O projektu

Projekt KST Academy volně navazuje na již etablovaný Kasper - Swix Team. Zatímco cílem KST je podpořit dospělé a dospívající závodníky, KST Academy primárně cílí na sport dětí a mládeže. Naším záměrem je přivádět děti ke sportu, vytvářet v nich pozitivní emoční vazbu k pohybu jako takovému a učit je zdravému životnímu stylu. Zároveň se budeme snažit o zapojení dospělých a seniorů skrze navazující projekty a aktivity. Svým zaměřením a rozsahem se tak tento projekt řadí mezi celospolečenské aktivity. Naším předmětem zájmu je jak výkonnostní, tak rekreační sport. Stimulace výkonnosti má pozitivní dopad na zdraví nejen fyzické, ale i mentální (benefity pohybových aktivit).
Přidanou hodnotu a jedinečnost KST Academy vidíme především v komplexnosti, udržitelnosti a v celospolečenském přesahu. Inspirací pro nás byl skandinávský model sportovní přípravy, a to zejména vNorsku. Máme zde navázanou spolupráci a počítáme s mezinárodními kempy a výměnnými pobyty. Velice důležité je pro nás pochopení spolupráce zejména na regionální úrovní a šíření know-how. I proto zároveň  připravujeme online KST Academy a podcast, kde budeme mimo jiné zveřejňovat určité teze a záměry naší činnosti. V neposlední řadě vidíme i další potenciál k rozvoji celého projektu. V následujících etapách počítáme s rozšířením projektu o workoutové hřiště, které bude volně přístupné pro občany a „sportovní“ školku…

Rozsah činnosti KST Academy:

sportovní příprava dětí a mládeže

spolupráce s regionálními kluby

pořadatelská činnost – závody, eventy, workshopy, kurzy, kempy

KST Academy Digital a KST podcast

prodej vlastního oblečení (e-shop)